Annat

Viktigt med underhåll och service av rökluckor

Många tänker sig att en brand aldrig inträffar i den egna bostaden. I och med detta så gömmer man sig också bakom en falsk trygghet och exponerar sig själv för en massa risker. Det sker dagligen bränder i Sverige och dessa kommer av vilt skilda orsaker.

Det viktiga är att man agerar både preventivt och akut i denna fråga. Det preventiva arbetet ligger dels i att förhindra en eventuell brand från att uppstå – hur ser det ut med elen exempelvis? – och genom att upptäcka den – brandvarnare i så många rum som möjligt. Att man exempelvis har en plan för evakuering är en annan viktig fråga – och likaså gäller att man exempelvis har brandfiltar och brandsläckare. Allt detta kan rädda liv, men hur ser det ut om man måste lita på någon annan person?

Att bo i villa är en sak, att bo i en lägenhet är något helt annat. Där har fastighetsägaren ett gigantiskt ansvar i att upprätta ett systematiskt brandskyddsarbete och en viktig del av att detta handlar om service, underhåll och eventuella byten av rökluckor.

Rökluckor räddar liv vid en brand

Rökluckor ska finnas monterade i fastigheter enligt lag och detta av den enkla anledningen att dessa rökluckor kan rädda liv. Vid en brand så är det sällan elden i sig som utgör den största faran – det handlar om den giftiga brandröken som i kombination med hettan är den direkt dödande orsaken. Genom rökluckor så kan man släppa ut giftig rök och samtidigt också få ner temperaturen så att dels explosioner kan undvikas – och dels så att brandmännen kan göra sitt jobb.

Det är således en enormt viktig del av SBA att hålla rökluckor under uppsyn. Genom regelbunden service och underhåll så säkerställs funktion vid skarpt läge – och om det skulle visa sig att luckorna i fråga är i en sämre kvalitet så kan man också byta ut dessa. Idag finns det många företag som erbjuder professionell hjälp inom brandskydd. Genom att anlita ett sådant för service av rökluckor – och annat – så kan du som fastighetsägare rädda liv. Det handlar om väl investerade pengar.