Bygg

Smäller det? Det är kanske bergsprängning i Stockholm

I Stockholm är det inte sällan man måste ta till bergsprängning för att kunna göra ett ordentligt underarbete inför husbyggnation eller annat anläggningsarbete.

Dunder och brak. Sprängningar och explosioner är något som fascinerar. Att det kan finnas så mycket kraft i så pass lite material! Det är ett högriskarbete att jobba med bergsprängning, särskilt i tätbebyggda områden som i Stockholm. Det kräver sin man eller kvinna, en person med rätt utbildning och gedigen kompetens.

Det vanliga som man tänker på när det gäller bergsprängning är att man gör borrhål i berget, där man apterar sprängämnen som man sedan detonerar på avstånd. Det är sådana sprängningar som både hörs och syns på långt håll. Men ibland används lite stillsammare metoder, där berget istället spräcks med hjälp av vibrationsfri hydraulik.

Bergsprängning behövs inte alltid

Det senare är ofta en lämplig metod just i Stockholm och på andra ställen där det finns bostäder eller andra känsliga objekt i närheten. Behovet av bergsprängning kan handla om att man som privatperson ska bygga till huset, anlägga en pool eller att man rent allmänt vill få bort bergknallar på tomten.

Även vid större projekt, såsom anläggning av vägar eller vid nybyggnation, är det vanligt att man behöver ta till sprängning eller spräckning av berg för att det ska gå att få till det viktiga underarbetet. Vissa områden är förstås besvärligare än andra när det gäller detta. I stora delar av våra odlings- och slättlandskap är det till exempel inte lika vanligt att det finns störande berg i vägen.