Husdjursbloggen

Ska hemtjänsten hjälpa till med att rasta hunden?

Vad ingår egentligen i vanlig hemtjänst? Ja, det varierar mellan olika kommuner och det som kan anses rimligt på en plats tycker andra kommuner verkligen ligger utanför deras verksamhetsområde. En fråga som det ofta blir konflikter kring är husdjur. Är det kommunens uppgift att se till att äldre kan ha kvar sina husdjur, eller är det att kräva för mycket av hemtjänstpersonalen att de ska rasta hundar och mata fåglar?

Stockholm säger nej

Det svar man får är som sagt olika från fall till fall. Det förekommer då och då att äldre i sin ansökan om äldreomsorg begär att få hjälp med att rasta sina hundar. Det vanligaste är att kommunen säger nej, med motiveringen att det inte ligger på kommunen att ansvara för djurhållning. Så är det till exempel i Stockholm. Men i vissa fall som överklagats har förvaltningsrätten gett de sökande rätt, med hänvisning till att djuret behövs för att den äldre ska uppnå en skälig levnadsnivå.

Om Stockholms kommun ska ansvara för äldre personers djurhållning och rasta hundar när de besöker de äldre uppstår dock en annan svår fråga. Kan Stockholm stad som arbetsgivare kräva att undersköterskor, som utbildat sig för att ge vård och service till äldre, ska ta hand om husdjur? Vad händer om personen är pälsdjursallergiker, eller om hunden sliter sig och springer bort, eller ännu värre, biter någon? Vem ansvarar för djuret då?

Människans bästa vän

Många äldre är mycket fästa vid sina husdjur. För många är det den enda som finns kvar när vänner dött och släkten bor långt bort. Att då bli tvungen att skiljas från sin fyrfota vän kan upplevas som grymt och orättvist. Eftersom hemtjänsten har som syfte både att se till att äldre får en fullgod levnadsnivå och att bryta social isolering så går det absolut att förstå att förvaltningsrätten anser att kommunen ska ansvara frö att rasta dessa hundar.

Kanske behövs särskild enhet inom kommunen

Däremot är det tveksamt om det verkligen ska ligga på hemtjänsten att ta hand om hundarna. Det basta vore om frågan om djurhållning sköts av någon annan, specialutbildad instans där personalen har kunskapen och viljan att jobba med just djurskötsel. Att kräva att utbildad hemtjänstpersonal ska göra det är inte rimligt. En person som jobbar inom hemtjänsten är ju ingen butler, utan medicinutbildad yrkesmänniska som ska hjälpa till med vård i hemmet, det dagliga hushållsarbetet och även fungera som sällskap i viss utsträckning. Att ta hand om hundar som man inte känner är inte bra vare sig för hemtjänstpersonalen eller hunden.

Här kan du läsa mer om vad som ingår i hemtjänsten.