Bygg

Kunskap om linjemålning ökar säkerheten på våra vägar

Linjemålning förbättrar säkerheten på vägar med rätt teknik och materialval. Expertis med stort kunnande inom detta område skapar god ordning i trafiken.

Linjemålning är mer än bara streck på vägen, det är nyckeln till ökad säkerhet och ordning. I Sverige, där årstidernas växlingar ställer särskilda krav, är tydliga och väl underhållna linjer avgörande för en trygg trafikmiljö. Linjemålning utgör ryggraden i vägtrafikens orienteringssystem, från de vita och gula linjerna som markerar körfält och övergångsställen som styr trafikflödet och skyddar fotgängare.

Korrekt applicerade markeringar bidrar till att minska olycksfall genom att tydliggöra vägbanan. Däremot, med tidens tand, väder, slitage och tung trafik, bleknar dessa livsviktiga markeringar och behöver regelbundet underhållas eller nya målas på. Detta är en yrkesskicklighet som kräver noggrannhet och rätt utrustning.

Tekniken bakom linjemålning

Linjemålning innefattar en rad tekniker och material som ger hållbarhet och synlighet. Moderna maskiner och miljövänliga färger används flitigt, vilket bidrar till en effektiv och hållbar markering som står emot vårt ibland hårda klimat. För att få till en hållbar linje som klarar av både snöslungor och tusentals däck som rullar över den varje dag krävs det inte bara teknik, utan också kunskap om rätt materialval för olika underlag och situationer.

Förutom traditionell vit och gul färg för väglinjen finns det idag även material som reflekterar ljuset och därmed ökar synligheten ytterligare. Ofta används termoplast när lång hållbarhet är avgörande, till exempel i korsningar och vid övergångsställen. Engagerade yrkesmänniskor med expertkompetens är nödvändiga så att all linjemålning utförs korrekt.