Bygg

Dränering i Stockholm – motverka fukt

Att bygga hus på en tomt med okända markförhållanden kan vara ett vågspel. Genom att anlita en firma som utför dränering i Stockholm blir bygget tryggare.

Det är självklart att ett nytt hus ska byggas på en stabil grund. Den delen säkerställs genom att marken undersöks noga. Om det finns lösa jordlager, kan marken behöva stabiliseras med pålning. Men varför måste tomten dräneras? Det görs för att förhindra att huset annars kan komma att bli fuktskadat.

Dränering innebär att ett dike grävs runt ett hus. I moderna hus med källare läggs en dräneringsmatta mot ytterväggen. I mattan finns kanaler som gör att vatten leds ner till de dräneringsrör som finns invid husgrunden. Därefter fylls schaktet igen med singel som har goda egenskaper för dränering.

Dränering i Stockholm kring äldre hus

Du har köpt ett äldre hus som blivit byggt i mitten av 1900-talet. Den som har erfarenhet av sådana hus vet att deras charm ibland kan skamfilas av olustig lukt i källarutrymmen. Tekniken för att åstadkomma en bra dränering var inte helt välutvecklad. Och inte sällan lades överblivna tegelstenar och annat skräp tillbaka i schakten runt husen. Du misstänker att allt inte står rätt till med befintlig dränering av ditt hus.

Du bestämmer dig för att kontakta en firma som sysslar med dränering i Stockholm. En sådan firma undersöker din husgrund och dräneringen kostnadsfritt. Och naturligtvis kan de åtgärda de eventuella brister som finns. Det innebär ofta att det behöver grävas runt huset. Källarväggarna isoleras och dräneringsrör vid husgrunden måste ofta repareras.

Läs mer om dränering på denna webbsida: stockholmdränering.se