Husdjursbloggen

Är det rätt att utföra djurförsök för att få säkrare tandimplantat?

Nyligen avslutade Göteborgs Universitet ett forskningsprojekt där man satte in tandimplantat på sex labradorer som sedan avlivades. Detta har upprört djurrättsaktivister och även många andra medborgare, många i Stockholm, och lett till stora protester mot universitet. Kritikerna menar att det i dagens moderna värld borde gå att genomföra försök utan att djur tar skada, och att djurförsök är oetiskt och grymt. Universitetet försvarar sig med att dessa experiment behövs.

Problem med tandimplantat

Tandimplantat är det enda sättet att permanent ersätta tänder, och metoden har använts sedan 60-talet. Tyvärr drabbas ungefär 15% av de som fått tandimplantat av inflammationer på grund av bakterieangrepp på implantaten, som till slut leder till att tandimplantatet lossnar. Detta kallas periimplantit. Experimenten med hundarna, som inte är det första och antagligen inte det sista, syftar till att få fram mer kunskap om implantat och att hitta säkrare sätt att utföra tandimplantat på människor.

Varför sätter man in tandimplantat på just hundar?

Att man använder just hundar motiverar universitetet med att hundar har käkben som gör det möjligt att sätta samma sorts tandimplantat som används på människor, vilket också gör att man kan operera på samma sätt som på människor. Dessutom liknar hundars saliv och bakterieuppsättning i munnen människans. Att hundarna avlivas efter studien motiverar universitetet med att hundarnas vävnad och blod måste kunna analyseras i efterhand.

All denna forskning sker efter godkännande av ett etiskt råd, ett måste för att få utföra djurförsök i Sverige. Universitet påpekar att djurförsök fortfarande behöver användas i vissa fall, men att man alltid i det längsta försöker undvika djurförsök i modern forskning. Problemet med periimplantit och behovet att utveckla bättre tandimplantat motiverar dock att hundar används i försöken, anser universitetet.

Svar från djurrättskämpar

Djurrättsorganisationer har invänt, efter konsultation med veterinärer, läkare och andra experter, att universitetets motivering för att använda hundar i forskningen haltar. Man pekar framför allt på saker som skiljer hunden från människan: Hundar har en mindre sur saliv, de har mindre proteiner i saliven, de röker inte och de har skarpare tänder än människan, alltsammans saker som påverkar hur trovärdiga och korrekta resultat man kan få genom försöken.

Man menar att orsaken till att många människor blir av med implantaten beror på att de sköter sin munhygien dåligt, att de röker, slarvar med tandborstningen så vidare. Att använda hundar för att kompensera för dessa tillkortakommanden hos patienterna är oetiskt och fel, menar djurrättsorganisationerna.

Djurförsök sker även i Stockholm

Även i Stockholm pågår djurförsök på kliniker och på universitetet, dock inte i samband med forskning kring tandimplantat, och inte med hundar. Tandläkare i Stockholm försöker i stället i stor utsträckning fokusera på egenvården, som är den absolut vanligaste orsaken till att människor blir av med sina tandimplantat. De som fått ett tandimplantat måste sköta sin munhygien minutiöst. Man får inte röka, man måste ta hand om sin hälsa och man måste rengöra området runt implantatet noggrant varje dag.

Sköt din munhygien när du fått ett tandimplantat i Stockholm

Att utföra forskning på djur för att göra det lättare för slarviga patienter att få behålla sina implantat anser vi på den här bloggen vara oetiskt. Djur ska inte behöva lida för att vi människor ska få tänder ersatta, något som vi dessutom missbrukar genom att inte sköta hygienen tillräckligt. Går du till en tandläkare i Stockholm och får ett tandimplantat så kommer du att få en professionell behandling och ett väl satt implantat. Men om du ska få behålla det livet ut är upp till dig. Här kan du läsa mer om tandimplantat: https://www.tandimplantatstockholm.biz.