Husdjursbloggen

Rätt brandskydd räddar liv

Att en brand inträffar kan vara konsekvensen av flera olika saker. Dels så kan det handla om en arbetsrelaterad orsak – en gnista som far iväg och där en brand startar. Dels så kan det handla om överhettning. Damm i exempelvis ett serverrum kan vara direkt ödesdigert. Vanligt idag är också att el ligger bakom: vi använder mer el idag än någonsin tidigare och många system – i synnerhet äldre sådana – har svårt att hantera detta nya behov.

Oavsett vilket så är det viktigt att man är införstådd med att en brand kan inträffa – och att man agerar med detta i åtanke. Rätt brandskydd är ett måste.

Genom att ha ett välutvecklat brandskydd så kan man agera både preventivt och aktivt. Det preventiva ligger i att man ser till att fastigheten är säkrad för att stå emot en brand – och samtidigt förhindra en sådan från att sprida sig vidare.

Det kan konkret innebära att man anlitar ett företag inom brandskydd som genomför en brandskyddsmålning, som gör en brandtätning i väggar och bjälklag samt sätter brandisolering i fastigheten. Det handlar om en enorm säkerhet. Inom det förebyggande och preventiva så kan man även se att brandskydd kan handla om att exempelvis rökluckor finns inom fastigheten.

Aktivt brandskydd gör skillnad

Om en brand skulle bryta ut så är det viktigt att det finns andra delar av ett brandskydd installerat. Det kan här handla om att det finns larm, om att det finns exempelvis sprinklers som går igång, att det finns annan släckutrustning på plats samt att det finns både brandgardiner och branddörrar på plats i lokalerna.

En annan viktig del handlar om evakuering: det måste finnas tydliga skyltar om var nödutgångar finns och det är en enorm fördel om det också finns exempelvis LED-belysning som visar riktning även om det är mörkt i lokalen. Detta räddar liv. Exempelvis hjärtstartare och Första-Hjälpen-Kit är även det lite av ett måste.

Brandskydd räddar liv och det är även något som räddar en massa ekonomiska värden. Det handlar om en investering som måste tas och som alltid är värd att lägga pengar på. Är olyckan framme så måste man ge sig själv möjligheten att överleva. Vilket är exakt vad ett brandskydd innebär.

Ta hjälp att hitta rätt brandskydd på https://www.brandskydd.nu.