Juridik

Våldtäkt i gråzonen – samtyckeslagen i praktiken

Samtyckeslagen från 2018 har omdefinierat vad som räknas som våldtäkt och inte. I dag ligger bevisbördan för att samtycke funnits på den som står anklagad.

Enligt svensk lag är det förbjudet att ha sex med någon som inte aktivt sagt ja eller gett sitt samtycke att delta. Detta är en mycket viktig och avgörande förändring i lagstiftningen som trädde i kraft 2018. Det innebär att många av de övergrepp som tidigare inte klassats som våldtäkt nu gör det.

Det kan vara viktigt att informera befolkningen om att bevisbördan på samtycke nu ligger hos den som står anklagad för våldtäkt. Sannolikt kan denna nya lag verka avskräckande för dem som vill ta sig friheter med någon annans kropp, till exempel inom ramarna för ett förhållande. Våldtäkt kan ske även inom ett äktenskap. Att dela säng med någon är inte ett automatiskt samtycke till sex.

Att bli utsatt för våldtäkt kan ge livslångt trauma

Att bli utsatt för våldtäkt är något som sätter djupa spår i en människa. Många överlevare av sexuella övergrepp menar att det handlar om ett livslångt trauma, som påverkar alla delar av vardagen och livet. Det finns alltså stora incitament för samhället att se till att så få personer som möjligt behöver genomgå detta.

Exakt vad som räknas som samtycke är inte formulerat i samtyckeslagen. För den som själv undrar var gränsen går för samtycke eller ej i en specifik situation, rekommenderas att uttryckligen fråga personen det gäller. Var inte för självsäker när det kommer till förmågan att läsa av signaler. Det är alltför mycket som står på spel för alla inblandade.

Juridik

Mäklare ger dig råd inför fotografering av lägenheten i Sundsvall

Mäklare i Sundsvall kan vara beredda att tänka utanför boxen när det kommer till bilderna i bostadsannonsen. Fråga dem om vad som är rimligt och inte.

Vad är en bra strategi när du ska sälja lägenhet? Att få in så många bud som möjligt, naturligtvis. Och hur gör man det? Genom att få så många människor som möjligt intresserade av lägenheten. Detta kan ske på många olika sätt. Det första steget är att locka människor till att faktiskt komma och titta på lägenheten.

Mäklarbilderna i din bostadsannons är med andra ord inte bara reklam för din lägenhet, utan i första hand ett sätt att locka till sig potentiella köpare till visningen. Mycket få människor köper lägenhet bara genom att titta på annonsen. Därför finns det stora möjligheter när det gäller att spexa till bilderna lite. För att dra blickarna till just din annons.

Mäklare hjälper dig hitta rätt hos kunderna i Sundsvall

Fråga din mäklarfirma i Sundsvall om de är redo att tänka långt utanför boxen när det kommer till fotograferingen av lägenheten. Kanske ska ni ha något oväntat tema på bilderna? Något som genererar massor av klick? En katt på varje bild? Eller utspillda makaroner över hela köket?

Det senare kan skapa stor igenkänning hos många barnfamiljer, som uppskattar den fria känslan av ett riktigt kök som går att använda. Å andra sidan kan många familjer avskräckas av en sådan manöver, eftersom de vill köpa illusionen av att det aldrig kommer spillas en enda makaron i deras nya liv. Fråga mäklaren vad han eller hon tror om saken.

Juridik

Vårdnadstvist för de som verkligen vill barnens bästa

Vårdnadstvist är en tråkigt historia för alla inblandade. Inte minst för barnen, även i situationer där båda föräldrarna anser sig tänka på deras bästa.

De allra flesta föräldrar som separerar tycker själva att de sätter barnens bästa i främsta rummet. Men hur kan man vara helt säker på att man lyckats sätta sina egna intressen i baksätet? Inte minst mitt i en affekterad skilsmässa kan det vara svårt att skilja på vad som är vad.

Särskilt om du och din ex-partner har olika åsikter om vad som faktiskt är barnens bästa kan det vara riktigt svårt. När en vårdnadstvist väl är igång är det lätt hänt att den spårar ur till att bli grövre och grövre. Även om du själv upplever att du hela tiden tänker på barnen, kan det vara lätt att dras med i konfliktens vågor och dramatik.

Juridisk hjälp vid vårdnadstvist

En lösning på att inte bli blind för sitt eget egenintresse kan vara att anlita hjälp utifrån. Många kommuner erbjuder familjesamtal vid vårdnadstvist, men du kan också välja att använda dig av juridisk hjälp. Att anlita advokat behöver inte vara så hårt som det kan låta, utan i stället vara ett sätt att lättare kunna se nyktert på situationen.

Inte minst i tvister där någon av parterna behöver hjälp med att inse stundens allvar. Om din ex-partner får veta att du har tagit kontakt med advokat finns en möjlighet att han eller hon börjar se på konflikten på ett annat sätt. Mer på riktigt. Och då finns också en chans att vederbörande är mer benägen att kompromissa. Inte minst för barnens skull. Läs vidare om hur du kan få juridisk hjälp av denna firma: www.vårdnadstvistt.se

Juridik

Advokat i Stockholm – vad behöver du hjälp med?

Det är troligen omöjligt att gå genom hela livet utan att minst en gång behöva hjälp av en advokat. Är du i behov av en advokat i Stockholm? Det finns tips på hur du ska hitta någon som passar dig.

Om du inte har varit i kontakt med någon advokat så kanske det känns som något som är mycket speciellt och allvarligt. Som exempelvis brottmål. Men en advokat i Stockholm kan arbeta inom en mängd olika områden, där brottmål endast är ett av dem. Så vad är egentligen en advokat och hur skiljer sig en advokat från en jurist? Som en förenkling går det att säga att en advokat får vara med under en rättegång, eller att en advokat är kunnig gällande rättegångsförfaranden. Så även om du inte behöver infinna dig vid en rättegång, så går det att se det som att en advokat är det högsta du kan hitta inom området juridik.

Arbetet som advokat

Som advokat kan du välja att specialisera dig inom ett visst område. Men det finns även de advokater som har kunskap och arbetar inom flera olika områden. Det kan vara områden som gränsar till varandra eller områden som egentligen inte är i närheten av lika. Hur du än väljer att arbeta som advokat så är det ett måste att du ska vara väl påläst gällande lagar och förordningar. Det är din plikt att kunna svara på frågor från din klient och att kunna driva din klients fråga på ett korrekt sätt. Något som innebär att du hela tiden måste vara alert för det som kan ändras gällande lagar och förordningar.

Hitta rätt advokat för dig

När du ska hitta en advokat som passar för dig så är det viktigt att du väljer någon som har kunskap inom det område som du vill få hjälp med. Om det är ett mycket viktigt mål så kan det vara värt att kontrollera att det är en advokat som är framgångsrik inom sitt område. Och att det även är en advokat som visar på alla sätt att det är dina önskemål som är prioriterade. För antingen det gäller avtal som ska förhandlas eller ett ärende som går upp i rätten så är det mycket viktigt att du känner att du har en advokat som bryr sig om dig. Det kan vara skillnaden mellan att du är missnöjd eller nöjd med din advokat.