Okategoriserade

Myt eller sanning: mammor har fördel i vårdnadstvister

Mammor har fördel i vårdnadstvister och får ofta ensam vårdnad om sina barn. Detta påstående dyker ofta upp i debatten, inte minst från papporna själva och från företrädare för fäder.

Men stämmer det? Här tar vi en titt på hur det ser ut i verkligheten när vårdnad, boende och umgänge ska fördelas mellan föräldrarna.

Barnets bästa i första hand

Lagen är i alla fall tydlig: i vårdnadstvister är det barnens bästa som gäller. Därför är målsättningen i grunden att så många fall som möjligt ska sluta med gemensam vårdnad. Men trots detta växer runt 200 000 av Sveriges två miljoner barn upp utan sin pappa i rollen som vårdnadshavare.  Flera saker leder till att det blir så. Är föräldrarna inte gifta när barnet föds så går vårdnaden med automatik till mamman. I de fall där det döms till ensam vårdnad så får mamman vårdnaden i nio av tio fall. Detta beror mycket på en lagändring som genomfördes 2006. Lagändringen innebär att samarbetssvårigheter blev ett starkare skäl till att utdöma enskild vårdnad. Gemensam vårdnad döms sedan 2006 ut i betydligt färre fall, från hälften till en dryg tredjedel.

Jurister: ”Mammor har stort plus”

Enligt många jurister som är specialiserade på barnrätt har mammor en stor fördel i vårdnadstvister. Enligt vissa så kan mamman anklaga pappan för olika saker och han behöver då lägga stor energi på att han är en bra pappa. Samtidigt menar man att mamman inte behöver visa att hon är en bra förälder på samma sätt. Pappan hamnar i en försvarssituation som blir till en stor nackdel och  resultatet blir ofta att det döms ut ensam vårdnad till mammans fördel.

I vårdnadstvister försöker domstolar i första kontakten få till ett gemensamt beslut som båda föräldrarna kan acceptera. Detta görs även i samarbetssamtal ordnade av socialtjänsten.

Leder dessa samtal inte fram till en lösning så gör socialtjänstens familjerätt en utredning som ska avgöra vem som är bäst lämpad att vara förälder. Denna utredning brukar ta mellan tre månader och ett år. Innan utredningen så fattas ett beslut om vem som ska ha tillfällig vårdnad under denna period. Den förälder som gynnas av det tillfälliga beslutet får i de allra flesta fall också domen med sig.

Gamla föreställningar spelar in

Enligt sociologisk forskning anser att många beslut om enskild vårdnad ofta bygger på en föreställning om att mamman är den bästa föräldern. Detta beskrivs som en rest från vårt tidigare samhälle där mamman var hemmafru och pappan stod för försörjningen.

Men anledningen i till att mamman oftast får vårdnaden är omdiskuterad. Våld, missbruk och övergrepp är vanligare bland män. Dessutom är de flesta som arbetar på familjerätten kvinnor, något som vissa anser gynnar mammorna i vårdnadstvister. Att pappor tar ut mindre föräldraledighet och de små barnen då får en närmare kontakt till mamman är en annan orsak till den statistiska jämvikten.